Faktaboks

Arve Brunvoll
Fødd
17. juni 1937, Molde, Møre og Romsdal

Arve Brunvoll er prest, professor emeritus og salmediktar. Han var med i redaksjonen for Norsk Salmebok (1985), og han har omsett fleire tekstar som har vorte svært populære.

Bakgrunn

Etter teologisk embetseksamen ved Menighetsfakultetet i Oslo i 1962 og praktisk-teologisk eksamen i 1963 har han ein doktorgrad frå Glasgow University i 1968 om etikk og éin frå Universitetet i Bergen i 1997 om tilhøvet mellom Luther-forståing og religionskritikk hjå filosofen Ludwig Feuerbach.

Brunvoll var skuleungdomsprest i Norges kristelige student- og skoleungdomslag i Stavanger 1964–1968, førsteamanuensis i systematisk teologi ved Norsk Lærerakademi (NLA) i Bergen frå 1968, rektor der i perioden 1992–1995 og professor frå 1999 og fram til han gjekk av for aldersgrensa i 2007.

Gjennom fire tiår var Brunvoll ein avhalden undervisar i systematisk teologi. Samstundes har han ein omfattande fagleg produksjon – særleg på områda etikk og salmeforsking. Mellom dei mange vitskaplege og kyrkjelege verva hans kan nemnast arbeidet i Liturgikommisjonen og Salmebokkomiteen for Den norske kyrkja 1972–1984.

Norsk Salmebok

I Norsk Salmebok (1985) hadde Brunvoll seks eigne salmar og over tretti omsetjingar eller gjendiktingar. Både hans originale «Du Ord frå alle æver» og den gamle irske «Deg å få skode er sæla å nå» har vorte mykje nytta i norske gudstenester frå slutten av 1980-åra.

Brunvoll er representert med 7 originale salmar og 44 omsetjingar i Norsk salmebok (2013). Berre Svein Ellingsen og Eyvind Skeie er representert med fleire i salmeboka, 58 og 55, medan Brunvoll har flest omsetjingar. Berre nynorskpioneren Bernt Støylen og Magnus Brostrup Landstad er i nærleiken med 38 og 30. Med sju originale salmar er Brunvoll saman med Edvard Hoem (som har elleve) ein av dei to nolevande nynorskforfattarane som har flest eigne salmar i boka.

Brunvoll sine originale salmar i Norsk salmebok 2013

  • Du ord frå alle æver (77)
  • Ein bustad har du vore, Gud (252)
  • Kor herleg, Gud, å prisa deg! (255)
  • Min hyrding er vår Herre Gud (328)
  • Vi syng med takk og glede for Gud, vår kjære Far (432)
  • Gud, send ditt ljos, di sanning ut (559)
  • Du gav meg, Gud, eit liv i denne verd (722)

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg