Lufthavn er en flyplass på land eller vann som er tilrettelagt med fasiliteter for ankomst og avgang med luftfartøy i rute- og/eller chartertrafikk. Ofte har en lufthavn en hangar for oppbevaring og vedlikehold av luftfartøy, samt kontrolltårn. Lufthavnen består av ett eller flere designerte områder for landing og avgang, kalt rullebane, eller landingsplass for helikopter (helipad). Hele artikkelen

Ny artikkel