Flyplasser

Flyplass er et anlegg for landing og avgang med luftfartøy med faste vinger og helikopter, og som innehar godkjenning av Luftfartstilsynet. Anlegget kan være privat eller offentlig eid.Alle flyplasser med godkjenning fra Luftfartstilsynet kan benyttes til anløp av ambulansefly, eller annen trafikk i henhold til aktuell godkjenning den enkelte flyplass innehar.En flyplass består av rullebane, kontrolltårn, terminal, hangar og flere andre bygninger og infrastruktur tilpasset den enkelte flyplassens størrelse og behov.Flyplass som har faste anløp av rute- og/eller charterfly benevnes gjerne som lufthavn.En noe enklere form for flyplass benevnes gjerne som flystripe. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Engerengen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 8 kategorier:

  1. Flyplassbegreper
  2. Flyplasser i Afrika
  3. Flyplasser i Asia
  4. Flyplasser i Europa
  5. Flyplasser i Nord-Amerika
  6. Flyplasser i Norge
  7. Flyplasser i Oseania
  8. Flyplasser i Sør Amerika

Inneholder 33 artikler: