Flyplasser

Flyplass er et anlegg for landing og avgang med luftfartøy med faste vinger og helikopter, og som innehar godkjenning av Luftfartstilsynet i Norge, og/eller tilsvarende myndighet i andre land. Anlegget kan være privat eller offentlig eid. Alle flyplasser med godkjenning fra Luftfartstilsynet kan benyttes til anløp av ambulansefly, eller til annen trafikk i henhold til aktuell godkjenning den enkelte flyplass innehar. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Engerengen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 3 kategorier:

  1. Flyplassbegreper
  2. Flyplasser i Europa
  3. Flyplasser i Norge

Inneholder 36 artikler: