Fagernes lufthamn, Leirin

Final approach til Fagernes lufthavn av /Wikimedia Commons. CC BY 2.0

Fagernes lufthamn, Leirin, er en sivil, regional lufthavn. Lufthavnen ligger i Nord-Aurdal kommune, Oppland, rundt 10 km fra Fagernes. Lufthavnen ble åpnet i 1987, og ble betjent av ulike flyselskap fram til rutedriften ble nedlagt 31. mars 2016.

Historie

Fagernes lufthamn, Leirin drives av Avinor AS som charterflyplass. Den er nordeuropas høyest beliggende lufthavn, 822 meter over havet.

Flyplassen på Leirin ble åpnet 31. oktober 1987, etter mer enn 10 år med planlegging og bygging. Flyplassen skulle dekke dalførene Valdres, Gudbrandsdalen og Hallingdal. Opprinnelige planer ble lagt for en mindre, regional lufthavn, beregnet på mindre fly. Imidlertid var det sterke næringslivskrefter som så muligheter i chartertrafikk, spesielt til alpinanleggene i området på vinteren, og bygging av en større lufthavn ble derfor planlagt. Rullebanen ble bygget ut til 2 060 meter, slik at flyplassen kunne ta i mot større flytyper. De første årene var lufthavnen drevet av et lokalt selskap basert på de seks Valdreskommunene, men driften ble i 1996 overtatt av Avinor AS.

Da lufthavnen ble åpnet i 1987 kom charterflyene fra inn- og utland. Et lokalt selskap sørget for organiseringen, og et utall busser fraktet flypassasjerene videre til fjordene på Vestlandet om sommeren og til skianleggene på vinteren.

Ruteoperatører

Fra starten i 1987 var det Norsk Air AS som var ruteoperatør, men de la ned ruten etter ett år. I 1990 kom Coast Air inn, og de opererte i mange år. Fra dette tidspunktet inngikk ruten også i FOT-nettet, og mottok statlig tilskudd. Senere operatører har vært Teddy Air, Widerøe, Guardair, Arctic Air, DOT og Air Norway på Osloruten, samt at Sun Air of Scandinavia i en periode opererte Fagernes – København.

Rutetrafikken ved lufthavnen har aldri hatt de store trafikktallene. Mange operatører har vært inne på ruten mellom Oslo og Fagernes, men konkurransen med ekspressbuss og bil var hard.

Nedleggelse

Regjeringen foreslo i 2015 for Stortinget at Avinor fra 1. april 2016 skal drive Fagernes lufthavn som en ren charterlufthavn frem til 1. januar 2019. Deretter skal driften overføres til lokale aktører.

Dette forutsatte at Luftfartstilsynet forlenget driftstillatelsen, og at lokalt næringsliv dekket deler av Avinors kostnader for å videreføre driften fra 2017 og halvparten av Avinors kostnader i 2018. Fra lokalt hold er det interesse for å opprettholde flyplassen som sesongåpen charterflyplass. Formålet med dette er å ivareta den lokale satsingen på skiturisme.

I stortingsproposisjon 87 S (2017-2018) konkluderte Samferdselsdepartementet med at det ikke har lykkes Avinor å få lokale interesser til å støtte videre drift økonomisk. Avinor stengte derfor Fagernes lufthamn, Leirin, fra 1. juli 2018.

Trafikkdata

År Antall reisende (inkl. transitt)
2016 3 164
2017 1 818
2018 1 725
  • ICAO: ENFG
  • IATA: VDB
  • Rullebane 15/33 (TODA): 2983/2449 meter

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Fredrik A. Sandvik

Lufthavnen heter nå offisielt Fagernes lufthamn, Leirin. Kjekt om artikkelen kunne oppdateres for å ta hensyn til dette. Kilde: http://www.oa.no/valdres/derfor-matte-flyplassen-bytte-ut-en-bokstav/s/1-81-7091472

svarte Harald Olsen

Hei Fredrik! Så er endringsforslaget tatt til følge. Takk for innspillet! Vennlig hilsen Harald Olsen olh@haraldolsen.dk

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg