Farsund lufthavn, Lista, sivil lufthavn, eid av Lista Lufthavn AS. Flyplassen ligger i Farsund kommune, Vest-Agder, ca. 12 km fra Farsund tettsted

Etableringen av flyplassen ble påbegynt av den tyske besettelsesmakten under andre verdenskrig. 2. september 1940 ankom de første enhetene fra Luftwaffe til Lista. På slettene mellom nord- og vestbygda startet tyskerne planeringen av et areal tilpasset flyplass, og la et midlertidig dekke av tre. 

10.mars 1941 landet det for første gang fly på den nå 1700 meter lange provisoriske rullebanen. Det var tre tyske jagere som landet.

Den tyske okkupasjonsmakten jobbet parallelt med etableringen av en mer permanent rullebane i betong, og denne jobben pågikk de siste tre årene av krigen. Arbeidet ble ledet av tyskerne, men i all hovedsak utført av russiske krigsfanger og norske arbeidere. 

Flyplassens infrastruktur ble også oppgradert, og totalt besto bygningsmassen til slutt av rundt 300 bygninger. I tillegg rekvirerte tyskerne en del norske hus i området. Man regner med at cirka 10 000 mann var i arbeid med å bygge opp flyplassen på Lista.

I løpet av krigen opererte flere skvadroner med tyske jagerfly fra flyplassen. I tillegg ble den tyske hærens batteri på Marka etablert i mai 1942, og disse inkluderte feltkanoner med skuddvidde på inntil 22 km.

I april året etter åpnet Lundebanen, en smalsporet jernbane som transporterte forsyninger fra havna i Lundevågen til flere av militæranleggene på Lista.

Royal Air Force startet i 1945 opprydding etter krigen, med ødeleggelse av fly, bortkjøring av ammunisjon og minerydding. I desember 1945 kunne en liten avdeling fra Luftforsvaret overta stasjonen.

I 1946 ble rullebanen frigitt til eierne, og tyskernes banedekke av tre ble brutt opp og solgt. Den nye, lange betongrullebanen skulle benyttes som nødlandingsplass. 

Tre hangarer gikk tapt i brann i 1947, men stasjonen var da offisielt nedlagt og ingen større skade ut over bygningsmassen gikk tapt. Stasjonen ble imidlertid gjenåpnet i 1948, av beredskapshensyn. Samtidig ble Flyvåpenets våpentekniske skole, og Luftforsvarets bombe- og skyteskole lagt til Lista. To av de gjenværende tyske hangarene ble tatt i bruk som undervisningslokale, og var ferdig ombygget i 1953.

I perioden 1954 - 1959 ble flyplassen bygd ut til full NATO-standard. Hensikt var at Lista skulle være alternativ landingsplass for Stavanger lufthavn, Sola. Det innebar at det blant annet ble bygget en ny hovedrullebane med parallellbane, i tillegg til flere oppgraderinger av infrastruktur, og operative hjelpemidler. Til forsvar mot luftangrep fikk Lista en luftvernartilleribataljon, opprettet på mobiliseringsbasis i 1958.

I 1963 ble Flyvåpenets våpentekniske skole overført fra Lista til Kjevik, og samme år flyttes Luftforsvarets rekruttskole fra Tromøy til Lista. Denne opphørte i 1982, og opplæringen ble samlet på Værnes.

I 1986 ble luftvernartilleribataljonen nedlagt, og 1. juli 1996 ble Lista flystasjon nedlagt som militær avdeling, i henhold til Stortingsvedtak av 8. juni 1994. Forsvaret skulle fremdeles stå som eier i inntil 10 år, og vedlikeholde anlegget til bruk og oppbygging av sivil næringsutvikling. 

Forsvaret eide flyplassen til 2002, da den ble solgt til selskapet Lista Lufthavn AS. 

Første rutetrafikk til og fra flyplassen kom i stand fra 6. juni 1955, da Braathens SAFE startet rute Oslo - Farsund - Stavanger. I 1983 startet Norving opp med rutetrafikk mellom Oslo - Skien - Farsund - Stavanger. Etter dette har både Air Stord, Guardair og Sundt Air prøvd seg med ruteflyging, men uten suksess. Ved utgangen av 2001 opphørte rutetrafikken ved Farsund lufthavn. 

Farsund lufthavn, Lista, er norges sydligste flyplass, og brukes mye til luft- og motorsportaktiviteter. Den har et aktivt privatflygermiljø, men det er ikke rutetrafikk ved lufthavnen.

  • ICAO: ENLI
  • IATA: FAN
  • Betjening: Ingen
  • Flyplassen har fast rullebanedekke på cirka 2900 meter

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. april 2009 skrev Andreas Marthin Omdal

Flyplassområdet er nå solgt til private investorer, og er nå nedgradert til landingsplass uten noen form for lys eller andre landingshjelpemidler. Den kan derfor kun brukes av mindre fly etter forhåndstillatelse fra eier,og kun i dagslys.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.