Farsund lufthavn, Lista

Farsund lufthavn/Lista flyplass
Av .

Artikkelstart

Farsund lufthavn, Lista er en sivil lufthavn, eid av selskapet Lista Lufthavn AS. Flyplassen ligger på halvøya Lista i Farsund kommune i Agder, ca. tolv kilometer fra Farsund tettsted, og er Norges sydligste lufthavn.

Faktaboks

Også kjent som

Lista flyplass

tidligere navn: Lista flystasjon

Farsund lufthavn brukes mye til luft- og motorsportaktiviteter. Den har et aktivt privatflygermiljø, men ingen rutetrafikk.

Historie

Etableringen av flyplassen ble påbegynt av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. 2. september 1940 ankom de første enhetene fra Luftwaffe til Lista. På slettene mellom nord- og vestbygda startet tyskerne planeringen av et areal tilpasset flyplass, og la et midlertidig dekke av tre.

10. mars 1941 landet det for første gang fly på den nå 1700 meter lange provisoriske rullebanen. Det var tre tyske jagere som landet.

Den tyske okkupasjonsmakten jobbet parallelt med etableringen av en mer permanent rullebane i betong, og denne jobben pågikk de siste tre årene av krigen. Arbeidet ble ledet av tyskerne, men i all hovedsak utført av russiske krigsfanger og norske arbeidere.

Flyplassens infrastruktur ble også oppgradert, og totalt besto bygningsmassen til slutt av rundt 300 bygninger. I tillegg rekvirerte tyskerne en del norske hus i området. Man regner med at cirka 10 000 mann var i arbeid med å bygge opp flyplassen på Lista.

I løpet av krigen opererte flere skvadroner med tyske jagerfly fra flyplassen. I tillegg ble den tyske hærens batteri på Marka etablert i mai 1942, og disse inkluderte feltkanoner med skuddvidde på inntil 22 kilometer.

I april året etter åpnet Lundebanen, en smalsporet jernbane som transporterte forsyninger fra havna i Lundevågen til flere av militæranleggene på Lista.

Etter krigen

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Royal Air Force startet i 1945 opprydding etter krigen, med ødeleggelse av fly, bortkjøring av ammunisjon og minerydding. I desember 1945 kunne en liten avdeling fra Luftforsvaret overta stasjonen.

I 1946 ble rullebanen frigitt til eierne, og tyskernes banedekke av tre ble brutt opp og solgt. Den nye, lange betongrullebanen skulle benyttes som nødlandingsplass.

Tre hangarer gikk tapt i brann i 1947, men stasjonen var da offisielt nedlagt, og ingen større skade ut over bygningsmassen gikk tapt. Stasjonen ble imidlertid gjenåpnet i 1948 av beredskapshensyn. Samtidig ble Flyvåpenets våpentekniske skole og Luftforsvarets bombe- og skyteskole lagt til Lista. To av de gjenværende tyske hangarene ble tatt i bruk som undervisningslokale. De var ferdig ombygget i 1953.

I perioden 1954–1959 ble flyplassen bygd ut til full NATO-standard. Hensikten var at Lista skulle være alternativ landingsplass for Stavanger lufthavn, Sola. Det innebar at det blant annet ble bygget en ny hovedrullebane med parallellbane, i tillegg til flere oppgraderinger av infrastruktur, og operative hjelpemidler. Til forsvar mot luftangrep fikk Lista en luftvernartilleribataljon, opprettet på mobiliseringsbasis i 1958.

I 1963 ble Flyvåpenets våpentekniske skole overført fra Lista til Kjevik, og samme år ble Luftforsvarets rekruttskole flyttet fra Tromøy til Lista. Denne opphørte i 1982, og opplæringen ble samlet på Værnes.

I 1986 ble luftvernartilleribataljonen nedlagt, og 1. juli 1996 ble Lista flystasjon nedlagt som militær avdeling, i henhold til Stortingsvedtak av 8. juni 1994. Forsvaret skulle fremdeles stå som eier i inntil 10 år og vedlikeholde anlegget til bruk og oppbygging av sivil næringsutvikling.

Forsvaret eide flyplassen til 2002, da den ble solgt til selskapet Lista Lufthavn AS.

I mars 2018 ble Lista nevnt i et notat fra det amerikanske utenriksdepartementet som en mulig plassering for en ny amerikansk base, for å stasjonere P-8A Poseidon maritime patruljefly i Norge.

Sivil rutetrafikk

Første rutetrafikk til og fra flyplassen kom i stand fra 6. juni 1955, da Braathens SAFE startet rute Oslo–Farsund–Stavanger. I 1983 startet Norving opp med rutetrafikk Oslo–Skien–Farsund–Stavanger. Etter dette har både Air Stord, Guardair og Sundt Air prøvd seg med ruteflyging, men uten suksess. Ved utgangen av 2001 opphørte rutetrafikken ved Farsund lufthavn.

Lufthavnen benyttes siden blant annet av selskapet Lista AWE Center AS til uttesting av ny type vindkraft gjennom ubemannede seilfly.

Flyplassen har konsesjon for offentlig bruk som lufthavn til 2032.

Festung Lista – Museum

Festung Lista - Hangarmuseum
Av .

I en vernet tysk hangar – Hangar 45 – ved flyplassen finner man Festung Lista Hangarmuseum. Dette er et krigshistorisk museum som gir et innblikk i hvordan det var å bo på Lista under andre verdenskrig, og inneholder ulike gjenstander fra krigen og flyplassen. Museet er det største, og visuelt det bredest anlagte tematiske opplevelsessenteret i Sør-Norge. Totalt dekker utstillingen hele den tyske hangarens område på 1 500 kvadratmeter, og består av temaområder og ulikt materiell.

Tekniske data

  • ICAO: ENLI
  • IATA: FAN
  • Betjening: Ingen
  • Flyplassen har fast rullebanedekke på cirka 2900 meter

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Andreas Marthin Omdal

Flyplassområdet er nå solgt til private investorer, og er nå nedgradert til landingsplass uten noen form for lys eller andre landingshjelpemidler. Den kan derfor kun brukes av mindre fly etter forhåndstillatelse fra eier,og kun i dagslys.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg