Moss lufthavn, Rygge

Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Moss lufthavn, Rygge er en sivil og militær, regional lufthavn. Lufthavnen ligger i Rygge kommune (og litt i Råde kommune), rundt 11 kilometer fra Moss. Den sivile delen av lufthavnen ble åpnet i 2007 og var samlokalisert med Rygge flystasjon. Luftforsvaret driftet flyplassen, mens den sivile delen og terminalen ble driftet av Rygge Sivile Lufthavn AS.

Faktaboks

Også kjent som

Rygge lufthavn

Historie

Trafikkutvikling (reisende inkl. transitt)

2015 1642156
2016 1304279
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
Kilde: Avinor AS

Planene om en flyplass i området var i gang allerede før andre verdenskrig. Flere lokaliseringer ble diskutert, men ingen av planene ble realisert før krigen satte inn. Som mange av flyplassene i Norge, ble også den første flyvirksomheten på Rygge iverksatt av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. De bygget kampflyplassen «Flieghorst Rygge», som var lokalisert på Lille Rygge.

Rygge kommune ble i juni 1940 orientert om planene om å bygge en flyplass. Anleggsarbeidet var vanskelig, som følge av grunnforholdene. Først i midten av september 1943 kunne flystripa tas i bruk. Plasseringen av Lille Rygge flyplass ble ansett for å være gunstig for tyskernes forsvar av Ytre Oslofjord og grensa mot Sverige.

Da de siste tyske soldatene forlot Rygge, ble flyplassen nedlagt. Moss Avis kunne i juli 1946 fortelle at det fra Lille Rygge flyplass kunne skaffes til veie plankematerialer til oppføring av 200 hus.

Etter krigen

Plasseringen av flyplassen på Lille Rygge var politisk omdiskutert. Diskusjonen gikk om hvorvidt man skulle opprettholde den tyskbygde flyplassen eller finne en mer egnet lokalisering. Grunnforholdene på Lille Rygge var dessuten dårlige, og rullebanen ujevn.

I 1949 ble Flygerskolens befalsutdanning og grunntrening flyttet til Lille Rygge. Den holdt til der frem til 1952. Litt senere kom også elementer fra Flyvåpenets redningstjeneste til å bli stasjonert her, sammen med Luftkommando Østlandet.

Jobben med å finne et godt alternativ til Lille Rygge ble etter hvert presserende, og i 1949/1950 undersøkte Luftfartsdirektoratet nærområdet med tanke på eventuell bedre lokalisering av en ny hovedflystasjon. Da kom anbefalingen om å legge den til dagens plassering på Rygge.

Under NATOs møte i Lisboa i februar 1952 ble det vedtatt at flyplassen skulle bygges – delvis finansiert av NATO – og at den skulle ha NATO-standard, for å kunne være operativ for jagerfly.

Lufthavnen og Rygge hovedflystasjon ligger på østsiden av E6 sør for Moss. Flystasjonen har godt bevarte hangarer bygget på 1950-tallet, og i tillegg flybunkere, for beskyttelse av fly.

Den 14. juni 2012 vedtok Stortinget å legge ned den militære delen ved Rygge, altså Rygge flystasjon. 137. luftwing ble lagt ned i august 2014, mens andre militære avdelinger består.

Det amerikanske forsvaret ønsker å benytte Rygge som en av sine QRA-flyplasser i Europa (QRA = Quick Reaction Alert). Kongressen har bevilget midler til formålet..

Sivil drift

I november 2004 fikk Luftforsvaret konsesjon for å bygge ut den sivile delen ved lufthavnen, og drifte Moss lufthavn, Rygge. Den sivile driften ble satt i drift 8. oktober 2007. Ni dager senere lettet det første flyet fra Norwegian, med kurs for Gran Canaria.

Ryanair fattet også interesse for den private flyplassen sør for Oslo, og 30. september 2009 startet de sine ruter. Allerede i desember samme år hadde de etablert til sammen syv ulike ruter ut fra Moss lufthavn, Rygge.

Lufthavnen på østsiden av Oslofjorden, Moss lufthavn, Rygge, knivet med Sandefjord lufthavn, Torp om passasjerene. I 2011 ble Rygge størst av de to, med det største antallet reisende passasjerer.

Opphør av rutetrafikk

Regjeringen Solberg vedtok i 2015 innføring av flypassasjeravgift, noe som ville føre til økte billettpriser også for reisende fra Rygge. Dette førte til at Ryanair trakk seg ut av lufthavnen, og lufthavnen mistet en stor del av trafikkgrunnlaget. Styret i lufthavnen vedtok 24. mai 2016 en nedleggelse, og Moss lufthavn Rygge stoppet sin virksomhet 1. november 2016.

I april 2017 ble det kjent at investeringsselskapet Jotunfjell hadde inngått avtale om å overta alle aksjene i Rygge Sivile Lufthavn AS. Jotunfjell har uttalt til Samferdselsdepartementet at en gjenåpning vanskelig kan la seg gjøre, dersom flyseteavgiften opprettholdes.

Opprinnelig gjenåpning var planlagt til 2020, men etter samtaler med flere av de største europeiske lavpris-selskapene, opplyste Jotunfjell AS høsten 2019 at en gjenåpning i 2020 ikke var gjennomførbar. Dette skyldes delvis pandemisituasjonen rundt Covid-19, og de tekniske utfordringene som flere lavprisselskaper har erfart med flytypen Boeing 737 MAX.

Jotunfjell AS har derfor opplyst at man satser på en nyåpning av Oslo Rygge Low Cost Airport, dersom situasjonen bedrer seg i flymarkedet.

Trafikkdata

  • ICAO flyplasskode: ENRY
  • IATA flyplasskode: RYG
  • Rullebane (TODA): 2689/2509 meter
  • Høyde: 51,5 meter over havet

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg