Norsk kjøkken

Norsk mat og matkultur bærer preg av vårt marginale jordbruk og tøffe klima. Råvarene har vært tilgjengelige i relativt korte sesonger, og ofte i store mengder, slik som under torskefisket, sildefisket, innhøstingen av korn, opptak av poteter og slaktingen av dyr. Behovet for å konservere råvarer mens de er i sesong slik at de rekker til et helt års forbruk, er grunnlaget for mye av den norske matkulturen.Tradisjonell norsk matkultur ble i hovedsak til i selvbergingshusholdets tid, det vil si at hver gård dyrket sin egen mat. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Eva Narten Høberg

Norsk institutt for bioøkonomi

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 29 artikler:

M

  1. mølje