Åttring, eller åttæring, firing, firroing, firrømming, særlig brukt om nordlandsbåter for 8 årer, 4 par, eller 4 rom. Både på Sunnmøre og i Nordland ble åttringene etter hvert så store at de fikk 10 årer i 5 rom. Lengde 11–12 m.