En båt er i videste forstand enhver farkost til bruk på sjø og vann, men normalt brukes ordet om mindre fartøyer, til forskjell fra skip som er større. Begrepet fartøy brukes ofte som en felles betegnelse, men begrepene flyter over i hverandre.. Hele artikkelen