Braser, (over nederl. fra fr. bras, 'arm') (sjøuttrykk), tau og taljer til å stille rærne i forskjellige vinkler etter som vindretningen tilsier. Braser føres fra bomnokkene og akterover til neste mast, med halende part ned til dekk. Tilsvarende tau som føres forover istedenfor akterover kalles kontrabraser.