Nordnorske tradisjonsbåter

Nordlandsbåt er betegnelsen på de tradisjonelle, klinkbygde båttypene som ble bygget og brukt i Nord-Norge fra vikingtid/middelalder til 1970-1980-tallet. Nordlandsbåtene var hovedsakelig fiskebåter, men ble også brukt til frakt. De ble bygget i forskjellige størrelser, fra fem til 15 meter lange. I dag benyttes nordlandsbåter først og fremst som fritidsbåt.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gunnar Eldjarn

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 21 artikler:

J

  1. jekt