Skjøt, eller skjøte (sjøuttrykk). Regulerbart tau fra dekket til det akterste, underste hjørne på sneiseil – de to underste hjørner av skværseil. Skjøtene brukes til å holde seilene strukket eller til å forandre deres stilling. På vanlige, moderne seilbåter med storseil og fokk (se seil) har man storskjøt festet til bommen og fokkeskjøter (ett på hver side).