Keip, vest- og nordlandsk betegnelse på tollegangen på robåt. Opprinnelig et krumgrodd stykke tre som støttet åren i forkant og var forsynt med hamlebånd av tau eller vier for å holde åren på plass.