Fembøring, den største typen av den åpne nordlandsbåten, ca. 12 m lang, 2,7–2,9 m bred. 5–6 par årer, mast med råseil, akterut løfting (kahytt) som kunne settes i land under fiske, 6 manns besetning. Alminnelig anvendt som fiske- og ferdselsbåt i Nord-Norge til omkring århundreskiftet. Nå er bare enkelte museumseksemplarer bevart. I senere år er det bygd noen få fembøringer som lystbåter.