torv

Torv som skal brukes til brensel er gravd opp og ligger til tørk.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Torv, plantemateriale som er omdannet under grunnvannsspeilet ved meget begrenset lufttilgang og minimal mikrobiologisk virksomhet (se fortorving). Ved videre omdannelse dannes brunkull.

Torv finnes mest i den nordlige tempererte sone. Et landområde som i en viss dybde fra overflaten består av torv, kalles myr.

Torv er i Norge inntil 8000 år gammel (dannet etter siste istid), og lagene antas å øke med en halv til én millimeter per år.

Myr inneholder store mengder karbon. En kubikkmeter torv inneholder cirka 40 kilo karbon, noe som tilsvarer 147 kilo karbondioksid (CO₂). Når torva tas ut og utsettes for luft, vil det meste forsvinne ut i atmosfæren som CO₂ etter få år.

Torv kan benyttes som brensel, som dyrkingstorv og torvstrø.

Torv som brensel

Brenntorv er fortrinnsvis den sterkt omdannede, nesten svarte massen som finnes dypt nede (fortorvingsgrad H7–H10; se myr). Opprinnelsesmaterialet kan være forskjellig slags mose, gress- og starrarter, lyng, kratt eller skogvekster. Ved fortorvingsprosessen blir massen kolloidal, konsistensen blir grønnsåpeaktig formbar (plastisk), og porevolumet minker betraktelig.

Ved tørking skrumper brenntorven. Den bør tørkes til cirka 25 prosent vanninnhold. Middels brennverdi er da 14,5 MJ (3500 kalorier) per kilogram, det vil si som god bjørkeved eller som halvparten av brennverdien i steinkull.

Ved forbrenning utvikles mye gass og en meget lett, støvende aske. Askeinnholdet varierer sterkt, med middelverdi 5 prosent av tørrstoffet. Det er anslått at en sjettedel av landets myrareal, cirka 5 millioner dekar, inneholder torv egnet til brensel, og at nyttbar masse utgjør 5 milliarder kubikkmeter, det vil si 2 milliarder tonn torv (25 prosent vann). Årlig tilvekst er 2,5–5,0 millioner kubikkmeter.

Torv som brensel er kjent helt fra sagatiden. Torv ble brukt til brensel i Norge til 1950-årene, da elektrisitetsutbyggingen kom for fullt, og oljefyring ble tatt i bruk. Under begge verdenskrigene var brenntorvproduksjonen viktig. De største brukerlandene av torv som energiressurs i dag er Russland, Finland, Hviterussland, Irland og USA.

Dyrkingstorv

Dyrkingstorv er torvprodukter til bruk som dyrkingsmedier eller jordforbedringsmidler. Best egnet er svakt til middels omdannet hvitmosetorv (H2–H4), som har stor evne til å absorbere både vann og luft. Den er sykdoms- og ugressfri. Torvpotter og torvbriketter for tiltrekking av småplanter er spesialprodukter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg