Torvstrø, tørket og revet torv, særlig hvitmosetorv, som har meget stor vannoppsugingsevne; opprinnelig brukt som strø i husdyrrom, nå vesentlig brukt til jordforbedringsmiddel, dyrkingsmedium m.m. Se også torvmold. Torvstrø er laget av torv fra myr.