Fortorving, omdannelse av planterester under liten oksygentilgang. Planterestene hoper seg opp, og anaerobe mikroorganismer spiller en viktig rolle under omdannelsen. Kjemiske prosesser gjør seg mer gjeldende enn ved formolding. Torv inneholder mer karbon og mindre oksygen enn utgangsmaterialet, og fortorving kan betraktes som første stadium i en forkullingsprosess.