Jordbruk er den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også om flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til gårdsdrift, for eksempel husdyrhold og annen virksomhet som tar sikte på å framstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke menneskenes behov.Jakt, fiske og høsting av det naturen gir hørte tidligere nært sammen med jordbruk. Hele artikkelen

Ny artikkel