Jordbruk

Jordbruk er den næringsvei som dyrker jorden med tanke på planteproduksjon. Ordet brukes også om næringsgrenen som omfatter en eller flere av virksomhetene som naturlig knytter seg til et gårdsbruk, for eksempel husdyrbruk, og som tar sikte på å fremstille produkter fra plante- og dyreriket for å dekke menneskenes behov.I eldre tid hørte jakt og høsting av det naturen gir nært sammen med jordbruk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Reidar Almås

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 2 kategorier:

  1. Jordsmonn
  2. Nyttevekster

Inneholder 249 artikler: