Gump, kroppsparti like ovenfor haleroten hos fugler. Med gumpen menes oftest oversiden, nærmere bestemt overgumpen. Der sitter det en viktig kjertel som kalles gumpkjertelen eller halekjertelen, se fjær (zool.). Det tilsvarende parti på fuglens underside kalles undergumpen.