kortnebbgås

Rastende kortnebbgjess i Nord-Trøndelag under vårtrekket mot Svalbard av . Gjengitt med tillatelse
Kortnebbgås på Svalbard. (Anser brachyrhynchus) av . CC BY SA 3.0
Kortnebbgås av . CC BY SA 3.0

Kortnebbgås, fugleart i andefamilien. Ligner sædgås og ble tidligere betraktet som en underart av den. Hode og hals er mørkere og nebbet mindre enn hos sædgås. Er vidt utbredt som hekkefugl på Svalbard, men er vanligst i de vestlige delene av øygruppen. Svalbard-fuglene utgjør en egen bestand som har økt betydelig i størrelse i etterkrigstiden og som nå teller omkring 80 000 individer (NINA, tall fra 2013), basert på tellinger i overvintringsområdene. Trekker i store flokker mellom hekkeplassene og overvintringsområdene langs nordsjølandene fra Danmark til Nederland og Belgia. De passerer Norge under trekket vår og høst og har faste rasteplasser, bl.a. i Innherred i Nord-Trøndelag og på Andøya. Enkelte kan overvintre på Sørvestlandet.

Faktaboks

Også kjent som
Anser brachyrhynchus

Jakt i Norge

Jakt på kortnebbgås er tillatt i hele landet fra 10. august til 23. desember, unntatt i de tre nordligste fylkene ned til Rana og Rødøy kommuner, der jakt er tillatt fra 21. august til 23. desember. For den frie jakten på hav og fjord på strekningen svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke, er jaktstart 10. september.

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Per Ivar Nicolaisen

Svalbardpopulasjonen av kortnebbgås har siden 1960-tallet hatt en økende populasjonsvekst og teller nå i overkant av 60 000 individer. Siden slutten av 1980-tallet har det pågått kontinuerlig overvåking av bestanden i regi av Danmarks Miljøundersøgeler og senere i samarbeid med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA). .

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg