Månedstemperaturen ligger over 0 °C sør for Tromsø unntatt i typiske fjellstrøk. Arktiske farvann har fortsatt meget lave temperaturer. April er årets nedbørfattigste måned på Sørlandet, sørlige del av Vestlandet og i indre Sogn. Se for øvrig Norge (klima).