Kommunevåpenet til Øyer har en sølv helder mot en grønn bakgrunn.

. Begrenset gjenbruk

Øyer, kommune i Oppland fylke, i Sør-Gudbrandsdal, grenser til Hedmark (Stor-Elvdal og Ringsaker) i øst, Lillehammer i sør, Gausdal i vest og Ringebu i nord.

Fra Losna i nord (181 moh.) faller Lågen 5 meter i Hovdefossen og utvider seg deretter til en 7 km lang innsjø som er demt opp ved Hunderfossen på grensa til Lillehammer. Begge dalsider er bratte.

Mot vest følger grensa mot Gausdal dalbrynet bare et par km fra Lågen, mens det i øst er fjellvidder på 900–1000 moh. til fylkesgrensen mot Hedmark, øst for vannskillet. Om lag halvparten av kommunen ligger over 900 moh.; høyest når Eldåhøgda lengst nordøst i kommunen (1232 moh.).

Berggrunnen består av hard, mørk sparagmitt med en del skiferforekomster.

I forbindelse med storflommen i 1995 endret elva Moksa løp og gjorde store skader i Tretten sentrum.

Tyngden av bosetningen ligger på østsiden av dalen, i sollia fra dalbunnen til omkring 550–600 moh.. Det meste av kommunens administrasjon ligger på Tingberg (med unntak av helse- og sosialtjenesten på Tretten). På østsiden av Lågen ligger kommunens to tettsteder, Tretten (843 innbyggere i 2016) i nord og Granrudmoen i sør (2004 innbyggere i 2017). Kommunens folketall har vokst jevnt siden 1970-tallet, i tiårsperioden 2007–2016 med 3,7 prosent mot 3,2 prosent i fylket som helhet.

Gjennomsnittsstørrelsen på gårdene i Øyer ligger omtrent på gjennomsnittet for Oppland. Det drives et betydelig storfe-, svine- og sauehold. Noe korndyrking (8 prosent av jordbruksarealet i 1999). Seterbruket holdes fortsatt ved like, med store oppdyrkede engarealer på tidligere myr; det er seterdrift også i fjellet om sommeren.

Hele østfjellet over 850 moh. er statsallmenning. Skogen betyr mer her enn lenger nordover i Gudbrandsdalen. Avvirkningen, som består hovedsakelig av gran, var på 28 800 m3 i 2004. Industrien som er vokst frem i Øyer er i stor grad knyttet til landbruket. Den viktigste industribransjen er næringsmiddelindustri med blant annet ysteri på Tretten. Ellers finnes det flere sagbruk og høvlerier. For øvrig er det plastvare- og maskinindustri. Det er også skiferproduksjon. Av yrkesbefolkningen i Øyer arbeidet 48 prosent utenfor kommunen i 2001, 29 prosent i Lillehammer.

Øyer er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 52 gigawattimer (GWh) per 2016. I Hunderfossen på grensen til Lillehammer utnyttes 46 meters fallhøyde i Hunderfossen kraftverk.

Langs Lågen går E 6 på østsiden og Dovrebanen på vestsiden. Det er vei også på vestsiden og et vidt nett av seterveier i fjellet, blant annet med forbindelse til Østerdalen ved Birkebeinerveien. Turisttrafikken på disse veiene er betydelig. Fra Tretten fører Fv. 254 over til Gausdal.

Øyer hører til Innlandet politidistrikt, Sør-Gudbrandsdal tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lillehammerregionen sammen med Gausdal og Lillehammer.

Øyer kommune tilsvarer de to sokna Tretten og Øyer i Sør-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øyer til Søndre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians Amt.

For statistiske formål er Øyer kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 23 grunnkretser:

  • Øyer Sokn: Ensby, Sørbygda, Granrudmoen syd, Granrudmoen vest, Granrudmoen øst, Lisgrenda, Vestlund, Tingberg, Midtbygda, Nordbygda, Pellestova, Hornsjø
  • Tretten Sokn: Sør-Tretten, Aurvoll, Stav, Øvre Stav, Midt-Tretten, Stasjon, Dulven, Vik, Nord-Tretten, Våsdalen, Lyngen

Det er flere turistbedrifter i Øyer, både langs Lågen og i østfjellet. Ved Hunderfossen ligger Hunderfossen familiepark og Norsk vegmuseum på vestsiden av Lågen. På østsiden ligger Lilleputthammer, en miniatyrkopi av Storgata i Lillehammer før krigen. I Hafjell ble det i forbindelse med de olympiske vinterleker i 1994 bygd riksanlegg for alpin skisport; på vestsiden av Lågen ligger den olympiske bob- og akebane.

Pilegrimsleden går gjennom hele kommunen. Gamle Moksa kraftstasjon i Tretten er restaurert til kulturformål. Øyer kirke er en korskirke i tre fra 1725, senere påbygd.

Kommunevåpenet (godkjent 1983) har en sølv helder mot en grønn bakgrunn; det symboliserer samhold og ressursbruk.

Navnet kommer av øy i betydningen flat strekning ved vann.

  • Ile, Tor: Bygdabok for Øyer, 1958–80, 4 b., Les bøkene

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.