Øyer kommune. Av /Wikimedia Commons. Begrenset gjenbruk

Øyer

Faktaboks

Etymologi

Av øy, ‘lavt land ved vatn’

Landareal
616 km²
Innbyggertall
5082 (2022)
Administrasjonssenter
Tingberg
Fylke
Innlandet (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Innbyggernavn
øyværing
Målform
nøytral
Kommunenummer
3440 (fra 01.01.2020, tidligere 0521)
Høyeste fjell
Eldåhøgda (1232 moh.)

Kommunevåpenet til Øyer har en sølv helder mot en grønn bakgrunn.

Øyer. Høst i Gudbrandsdalen. Utsikt mot Øyer sentrum. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Hafjell. Alpinanlegget sett fra vest med Hafjell i bakgrunnen.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Øyer er en kommune i Innlandet fylke, i Sør-Gudbrandsdal, som grenser til Stor-Elvdal og Ringsaker i øst, Lillehammer i sør, Gausdal i vest og Ringebu i nord.

Natur

Fra Losna i nord (181 meter over havet) faller Lågen fem meter i Hovdefossen og utvider seg deretter til en syv kilometer lang innsjø som er demmet opp ved Hunderfossen på grensa til Lillehammer. Begge dalsider er bratte.

Mot vest følger grensa mot Gausdal dalbrynet bare et par kilometer fra Lågen, mens det i øst er fjellvidder på 900 til 1000 meter over havet. Om lag halvparten av kommunen ligger over 900 meter over havet; høyest når Eldåhøgda lengst nordøst i kommunen (1232 meter over havet).

Berggrunnen består av hard, mørk sparagmitt med en del skiferforekomster.

I forbindelse med storflommen i 1995 endret elva Moksa løp og gjorde store skader i Tretten sentrum.

Befolkning og bosetning

Tyngden av bosetningen ligger på østsiden av dalen, i sollia fra dalbunnen til omkring 550 til 600 meter over havet. Det meste av kommunens administrasjon ligger på Tingberg (med unntak av helse- og sosialtjenesten på Tretten). På østsiden av Lågen ligger kommunens to tettsteder, Tretten i nord og Granrudmoen i sør. Kommunens folketall har vokst jevnt siden 1970-tallet, i tiårsperioden 2009 til 2019 med 4,1 prosent mot 3,2 prosent i fylket som helhet. Øyer er den enste kommunen i Gudbrandsdalen (utenom Lillehammer) som har hatt vekst i perioden.

Næringsliv

Hunderfossen Familiepark i Øyer er et av Norges mest besøkte reisemål.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Gjennomsnittsstørrelsen på gårdene i Øyer ligger omtrent på gjennomsnittet for Oppland. Det drives et betydelig storfe-, svine- og sauehold. Seterbruket holdes fortsatt ved like, med store oppdyrkede engarealer på tidligere myr.

Hele østfjellet over 850 meter over havet er statsallmenning. Skogen betyr mer her enn lenger nordover i Gudbrandsdalen. Avvirkningen var på 54 000 kubikkmeter i 2021, hovedsakelig gran. Industrien som er vokst fram i Øyer er i stor grad knyttet til landbruket. Den viktigste industribransjen er næringsmiddelindustri med blant annet ysteri på Tretten. Ellers finnes det flere sagbruk og høvlerier og noe maskinindustri.

Turismen har vært i kraftig vekst i kommunen, basert dels på Hunderfossen Eventyrpark, dels på alpinanlegget i Hafjell. Omkring Hafjell er det i senere år lagt ut store arealer til hytter og fritidsboliger. I perioden 2006-2022 økte tallet på fritidsboliger med 89 prosent, og er i 2022 på 3542 enheter. Seks prosent av de yrkesaktive er sysselsatt i overnatting og servering (2021), nesten det doble av landsgjennomsnittet.

Av yrkesbefolkningen i Øyer arbeider noe over halvparten utenfor kommunen, de fleste i Lillehammer. Totalt har kommunen en netto utpendling svarende til 27 prosent av yrkesbefolkningen (2021).

Øyer er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 52 gigawattimer (GWh) per 2016. I Hunderfossen på grensen til Lillehammer utnyttes 46 meters fallhøyde i Hunderfossen kraftverk.

Samferdsel

I Hafjell ligger hyttene tett. Øyer er en av landets større hyttekommuner.

Langs Lågen går E6 på østsiden og Dovrebanen på vestsiden. Det er veg også på vestsiden og et vidt nett av seterveger i fjellet, blant annet med forbindelse til Østerdalen ved Birkebeinervegen. Turisttrafikken på disse vegene er betydelig. Fra Tretten fører fylkesveg 254 over til Gausdal.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Øyer hører til Innlandet politidistrikt, Vestre Innlandet tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Lillehammerregionen sammen med Gausdal og Lillehammer.

Øyer kommune tilsvarer de to sokna Tretten og Øyer i Sør-Gudbrandsdal prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Øyer til Søndre Gudbrandsdalen fogderi i Kristians Amt.

Delområder og grunnkretser i Øyer

For statistiske formål er Øyer kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 23 grunnkretser:

  • Øyer Sokn: Ensby, Sørbygda, Granrudmoen syd, Granrudmoen vest, Granrudmoen øst, Lisgrenda, Vestlund, Tingberg, Midtbygda, Nordbygda, Pellestova, Hornsjø
  • Tretten Sokn: Sør-Tretten, Aurvoll, Stav, Øvre Stav, Midt-Tretten, Stasjon, Dulven, Vik, Nord-Tretten, Våsdalen, Lyngen

Historikk og kultur

Det er flere turistbedrifter i Øyer, både langs Lågen og i østfjellet. Ved Hunderfossen ligger Hunderfossen familiepark og Norsk vegmuseum på vestsiden av Lågen. På østsiden ligger Lilleputthammer, en miniatyrkopi av Storgata i Lillehammer før krigen. I Hafjell ble det i forbindelse med de olympiske vinterleker i 1994 bygd riksanlegg for alpin skisport; på vestsiden av Lågen ligger den olympiske bob- og akebane.

Pilegrimsleden går gjennom hele kommunen. Gamle Moksa kraftstasjon i Tretten er restaurert til kulturformål. Øyer kirke er en korskirke i tre fra 1725, senere påbygd.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1983) har en sølv helder mot en grønn bakgrunn; det symboliserer samhold og ressursbruk.

Kart

Øyer kommune

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Ile, Tor: Bygdabok for Øyer, 1958–80, 4 bind. Les bøkene
  • Øyer og Tretten Historielag: Åt sætern – seterbok for Øyer.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg