Sør for Dovre er månedens middeltemperatur ca. 15 °C i lavlandet og ved kysten. Den avtar nordover til ca. 10 °C i ytre Troms og Finnmark, 10–15 °C i indre strøk. August har omtrent like mye eller noe mindre nedbør enn juli i typiske innlandsstrøk og mer nedbør enn juli i kyststrøkene. Se for øvrig Norge (klima).