Tidligere var det liten grad av standardisering av systemer og utførelse. Selv innen hvert land kunne det være egne systemer både for vekselstrøm og for likestrøm. Etter hvert er vekselstrøm blitt standard i alle land. USA satset på vekselstrøm med 60 perioder per sekund (hertz), mens Europa valgte 50 hertz. Senere har International Standardization Organization (ISO) og International Electrotechnical Commission (IEC) arbeidet med å standardisere materiell og terminologi. Standarder har bredt seg utover til andre land fra Europa og Nord-Amerika, slik at det i dag er vanlig med enten 220 eller 110 volt lavspenning, og de fleste land har 50 hertz. Men ennå finnes f.eks. 5–6 ulike stikkontakter for lavspenning.