Lysbuelampe, kullbuelampe, eller bare buelampe, teknisk utnyttelse av elektrisk lysbue til å lage meget intenst lys. Er basert på at det dannes en kontrollert lysbue mellom to elektroder når en elektrisk strøm passerer gjennom disse. Buelamper ble mye brukt i elektrisitetens barndom.