Legeme, kroppshylster, kropp. I filosofi ofte brukt synonymt med (del av) stoff, materie, i motsetning til sjel, ånd. I fysikk og mekanikk tales om faste, flytende og gassformige legemer, og stive legemer, i motsetning til elastiske og plastiske.