Yngvar Nielsen

Faktaboks

Yngvar Nielsen
Født
29. juli 1843, Arendal, Aust-Agder
Død
2. mars 1916, Kristiania (nå Oslo)
Yngvar Nielsen. Foto 1898.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0

Artikkelstart

Yngvar Nielsen var en norsk historiker og geograf, og en foregangsmann innenfor norsk fotturisme. Som historiker er han kjent for den i ettertid motbeviste «fremrykkingshypotesen» om samene, et syn på samenes historie som fikk sterke negative konsekvenser for samebefolkningen i Midt-Norge.

Utdanning og yrkesliv

Nielsen ble dr.philos. i 1880 med avhandlingen Det norske Rigsraad. I årene 1877–1916 var han leder av Etnografisk Museum, som han omdannet fra et raritetskabinett til en moderne vitenskapelig institusjon. Fra 1890 var han professor i geografi og etnografi ved Universitetet i Oslo.

Nielsen var en av sin tids ledende norske historikere på den konservative siden. Han fremholdt blant annet de materielle faktorenes rolle i historien (historisk materialisme), i motsetning til Ernst Sars og hans idealistiske syn. Han var bidragsyter til Morgenbladet og i en rekke år politisk lederskribent i Aftenposten. Han var en ivrig skandinavist, og stod ofte i opposisjon til den øvrige høyrepolitikken i Norge, delvis på grunn av sitt vennskap med kong Oscar 2.

Hans faglige forfatterskap er svært omfattende. Han har utgitt flere kildesamlinger og fremstillinger av Norges historie omkring 1814, videre Jens Bjelke til Østraat (1872), Norges Historie efter 1814 (tre bind, 1882–1892), Lensgreve J. C. H. Wedel Jarlsberg 1779–1840 (tre bind, 1901–1902) og bind fire av Aschehougs Norges Historie (1909–1911).

Turisme i Norge

Nielsen var en av fotturismens foregangsmenn i Norge, og var formann i Den norske turistforening 1890–1908. Hans Reisehaandbog over Norge (utgitt mellom 1879 og 1915, i alt 12 utgaver) spilte en vesentlig rolle for utviklingen av reiselivet i Norge.

Rasisme og fremrykkingsteori

"Lærde-Mænd IV". Fredrik Christian Bødtkers karikatur av Yngvar Nielsen.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC0 1.0

Nielsen hadde rasistiske holdninger til samer som kommer fram i hans reisehåndbøker. Han skriver blant annet om samene i en bestemt egn av Trøndelag at «selv for Lapper at være staa de paa et lavt Trin.»

I 1889 la Nielsen fram sin «fremrykningshypotese»: en idé om at samene hadde innvandret til Midt-Norge nordfra i løpet av 1600- og 1700-tallet. Denne ideen var i strid med tidligere oppfatninger om at samene hadde vært tilstede fra gammelt av både nord og sør i Norge. Med henvisning til Nielsens fremrykkingshypotese fastslo Lappekommisjonen i 1892 at reindriftsamer i Midt-Norge ikke kunne hevde alders tids bruk av fjellområdene sine. Dette ble til ulempe for reindriftssamene når det kom til konflikt mellom dem og jordbrukere i samme område.

Hypotesen om at sørsamene i Midt-Norge er en sent innvandret gruppe har senere blitt avvist av både arkeologer og historikere.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg