Universitetsstipendiat, midlertidig vitenskapelig stilling ved universitet eller høyskole for inntil fem år i heldagsstilling som normalt skal avsluttes med en doktorgrad.