Handelsborgerskap, eldre betegnelse for den offentlige tillatelse til å drive handel. I merkantilismens tid var retten til å drive handel med innkjøpte varer et privilegium for personer som bodde i og hadde handelsborgerskap i en kjøpstad eller et ladested. Ordningen varte til ut på 1800-tallet.