Vikane, tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Østfold, ved Oslofjorden på østsiden av Hankøsundet, ca. 15 km vest for Fredrikstad. Båtforbindelse til Hankø fra Vestre Vikane. Bronsealderrøys på Onsøyknipen (114 moh.) øst for tettbebyggelsen.