Årum, tettbebyggelse i Fredrikstad kommune, Østfold, på østsiden av Glomma like nedenfor Sarpsfossen, del av Sarpsborg/Fredrikstad tettsted; 1135 innbyggere inkl. Sundløkka ved Glomma i vest (2017). På plassen Tomta 2 km vest for Årum ble Roald Amundsen født 1872.