Kjølbergelva, elv i Fredrikstad kommune, Østfold, en ca. 10 km lang, delvis gjengrodd arm av Glomma, fra Skinnerflo til Vesterelva ved Fredrikstad. En del av elva er fredet med rikt fugleliv.