Isegran, øy i Fredrikstad kommune, Østfold, rett øst for Kråkerøy, der Glomma deler seg i Østerelva og Vesterelva; 0,05 km2. Befestninger og tidligere orlogshavn i nedre Glomma. Her ligger en arkeologisk feltstasjon og et museum.