Tettsted i Sarpsborg kommune, Østfold, ved Skjeberg stasjon på Østfoldbanen, sørøst for bysenteret. Folkehøyskole. Rike oldfunn vest for tettstedet, se Oldtidsveien.