Gråskallen

Sunnhordland er den sørvestlige delen av tidligere Hordaland, nå Vestland fylke, og strekker seg fra fylkesgrensen mot Rogaland i sør til Selbjørnsfjorden/Langenuen/Bjørnafjorden i nord; i øst strekker Sunnhordland seg til Folgefonna. Til Sunnhordland regner en vanligvis de sju kommunene Sveio, Etne, Bømlo, Stord, Kvinnherad, Tysnes og Fitjar. Disse har et samlet areal på 2860 kvadratkilometer og har 60 184 innbyggere (2023).

Sunnhordland prosti med i alt 22 sogn består av de nevnte sju kommunene. I enkelte andre sammenhenger er også Austevoll med i Sunnhordland, for eksempel i det interkommunale Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Inkludert Austevoll er Sunnhordland 2977 kvadratkilometer og har 65 481 innbyggere (2023). Sunnhordland hører sammen med Haugaland i Rogaland til tingrettsdistriktet Haugaland og Sunnhordland med hovedsete i Haugesund, men med fast rettssted i Leirvik. Austevoll hører til Bergen tingrett.

Sunnhordland har hatt en sammenhengende befolkningsvekst siden 1950; i tiårsperioden 2013–2023 økte folketallet med gjennomsnittlig 0,3 prosent årlig (uten Austevoll) mot gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig i Vestland fylke som helhet.

Av Sunnhordlands i alt 20 tettsteder er Leirvik, kommunesenteret i Stord kommune, det klart største med 14 374 innbyggere (2022).

Natur

I de ytre delene har Sunnhordland en rekke små og store øyer, de største er Stord (241 kvadratkilometer), Tysnesøy (197 kvadratkilometer) og Bømlo (171 kvadratkilometer). Sør for de største øyene skjærer Bømlafjorden/Hardangerfjorden seg inn i nordøstlig retning. Fra denne går flere fjorder mot sør og øst, lengst er Åkrafjorden på sørsiden av Folgefonnhalvøya. På sørsiden av Hardangerfjorden domineres berggrunnen av grunnfjell som når 1662 meter over havet på Folgefonna.

I nordvest er grunnfjellet dekket av fyllitt, som i sin tur er dekket av skyvedekker med prekambriske bergarter, kambrosiluriske skifere og kaledonske dypbergarter som har trengt gjennom skiferne. Her er landskapet åpnere og når ikke så høyt som i øst; for eksempel når Mehammarsåta på Stord 749 meter over havet og Tysnessåta på Tysnesøya 752 meter over havet.

Næringsliv

Både på Litlabø sør på øya Stord og nordøst på Varaldsøy har det vært drift på svovelkis (se pyritt); for øvrig har det i Sunnhordland vært drevet flere mindre malm- og steinbrudd. Mer spesielt er grønnsteinsbruddene på Hespriholmen i Bømlo, som er Norges eldste kjente steinbrudd med drift allerede i steinalderen.

Større industri finner en i dag ved Leirvik på Stord (produksjon av oljeinstallasjoner), på Husnes (aluminiumsverk), på Rubbestadneset i Bømlo (maskinindustri) og på Halsnøya i Kvinnherad (skipsbygging). Jordbruket har hovedvekt på storfe- og sauehold. Fiske av betydning i ytre strøk; fiskeoppdrett.

Sunnhordland har atskillig kraftproduksjon. Per 2023 er utbygd i alt 64 vannkraftverk med i alt 777 MW i maksimal ytelse (maskininstallasjon) og 3365 GWh midlere årsproduksjon, henholdsvis 8,4 og 9,9 prosent av Vestland fylkes utbygde vannkraft. Det aller meste av produksjonen skjer på Folgefonnhalvøya, først og fremst i elvene med munning i Matersfjorden i sør (blant annet Blåelva) og vassdragene i Maurangsfjorden i vest (se også Mauranger kraftverk).

Samferdsel

Alle sunnhordlandskommunene har fergefrie fastlandsforbindelser, men er likevel fortsatt for en del avhengige av sjøveis kommunikasjon. Viktigste veiforbindelser er E 134 (Haugesund–Haukelifjell–Drammen) og E 39 (Kristiansand–Trondheim) som går over øya Stord. På E 39 inngår Bømlafjordtunnelen og Stordabrua (Trekantsambandet). Fylkesvei 48 forbinder E 134 i Etne med Riksvei 7 i Kvam og er hovedforbindelse gjennom Kvinnherad. Trekantsambandet har gjort Bømlo landfast fra sør.

Det er en rekke bilfergeforbindelser nordover til Bergenshalvøya, blant annet Sandvikvåg–Halhjem på E 39, samt internt i Sunnhordland. Det går hurtigbåt nordover til Bergen, og det er kortbaneflyplass på Stord (Stord lufthamn, Sørstokken). Kvinnherad har forbindelse med Odda i øst gjennom Folgefonntunnelen (Fylkesvei 551), og med Jondal i nord gjennom Jondalstunnelen (Fylkesvei 550).

Historie

Sunnhordland har flere kjente, historiske steder som Rosendal med Baroniet, og Etne, der Stødle-ætten (Erling Skakkes og Magnus 5. Erlingssons ætt) rådde; Stord er ofte nevnt i sagaene, mest kjent er slaget på Fitjar i 961 der Håkon den gode falt. På Halsnøya er det ruiner etter et gammelt augustinerkloster, grunnlagt av Erling Skakke. På Moster i Bømlo kommune ble Mostertinget holdt, og der ligger Moster gamle kirke fra 1100-tallet.

Kart

Sunnhordland
Sunnhordland
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg