Hovland, gård i Tysnes kommune, Hordaland, tidligere adelig setegård. I begynnelsen av 1600-tallet tilhørte gården Anders Mowat. Fra hans sønn Axel Mowat gikk den over til datteren Karen, gift med Ludvig Rosenkrantz (1628–85), som opprettet baroniet Rosendal. Da deres sønn Axel Rosenkrantz døde 1723, ble Hovland solgt til slekten Coucheron. Gården skiftet eier flere ganger, og har siden 1799 vært eid av gårdbrukere.