Tysnes er ein kommune i Vestland fylke som ligg på 171 store og små øyar lengst nord i Sunnhordland. Tysnes ligg mellom Langenuen i vest og sørvest, Bjørnafjorden i nord, Lukksundet i aust og Onarheimsfjorden/Husnesfjorden, som utgjer delar av Hardangerfjorden, i søraust. Dei største øyane i kommunen er Tysnesøya (197 km2), Reksteren (37,2 km2) og Skorpo (8,8 km2). Hele artikkelen