Tysnes

Tysnes, kommune i Hordaland fylke, ligger i sin helhet på 171 store og små øyer lengst nord i Sunnhordland, mellom Langenuen i sørvest, Bjørnafjorden i nord, Lukksundet i øst og Onarheimsfjorden/Husnesfjorden, deler av Hardangerfjorden, i sørøst. De største øyene er Tysnesøya (197 km2),Reksteren (37,2 km2) og Skorpo (8,8 km2).Tysnes kommune ble opprettet i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 9 artikler:

V

  1. Våge