Spjeltfjelldalen, dal i Hemnes kommune i Nordland, på vannskillet mellom Gresvatnet som har avløp til Bjerka og Røssvatnet med avløp til Røssåga. I dalen er det store våtmarksområder, og her ligger Spjeltfjelldalen naturreservat på 30 250 dekar; vannskillet i reservatet ligger på rundt 620 moh. Området har et rikt fugleliv.