Hemnes er en kommune på indre Helgeland, i Nordland fylke. Hemnes ligger på sørsiden av Ranfjorden og strekker seg fra denne sørover til Røssvatn og østover til svenskegrensen. Hemnes ble opprettet som kommune etter at formannskapslovene av 1837 hadde åpnet for lokalt selvstyre. Kommunegrensene er justert noe etter dette, men dagens grenser har vært uendret siden 1964. Hele artikkelen