Hemnes

Hemnes, kommune i Nordland fylke, på indre Helgeland. Hemnes ligger på sørsiden av Ranfjorden og strekker seg fra denne sørover til Røssvatn og østover til svenskegrensen. Hemnes ble opprettet som kommune etterat formannskapslovene 1837 hadde åpnet for lokalt selvstyre. Fra Hemnes ble Korgen skilt ut som egen kommune 1918, og et mindre område overført til Nesna 1919. Hele artikkelen