Bleikvassli Gruber, (navn etter innsjøen Bleikvatnet, første ledd sikter til fargen på vannet), nedlagt sulfidgruve vest for Røssvatnet i Hemnes kommune. Malmen ble funnet 1917, undersøkt 1928–29 og under og etter den annen verdenskrig. Regulær produksjon fra 1957. I 1980-årene lå produksjonen på ca. 180 000 tonn råmalm per år; i 1994 var den 191 000 tonn med ca. 4 % sink og 2 % bly. Av dette laget man 12 000 tonn sink-konsentrat og 6000 tonn sølvholdig bly-konsentrat. Produktene ble skipet fra Andfiskå nær Mo i Rana. Driften ble innstilt 1998, etter kraftig vanninnslag i gruven året før.