Bjerka, tettsted i Hemnes kommune, Nordland, ved E 6 ca. 30 km sør for Mo i Rana, stasjon på Nordlandsbanen. Sivilforsvaret Nordland, Fjernhjelpskolonne ligger her, likeledes Hemnes bygdetun, avdeling av Helgeland museum og Nortura slakteri (storfe, småfe og svin).