Sør-Rana, tidligere kommune i Nordland som omfattet landet på begge sider av Ranfjordens midtre del. Kommunen ble opprettet i 1929 ved utskilling fra Hemnes. Områdene nord for Ranfjorden ble 1964 lagt til Rana og områdene sør for fjorden til Hemnes kommune. Sør-Rana utgjorde 777 km2 og hadde 1742 innbyggere ved opprettelsen i 1929, og 1631 innbyggere da den ble lagt ned i 1964.