Finneidfjord, tettbebyggelse med tidligere stasjon på Nordlandsbanen i Hemnes kommune, Nordland. Tettbebyggelsen ligger på eidet mellom Ranfjordens to armer, Finneidfjorden og Sørfjorden, 25 km sør for Mo i Rana. E 6 går gjennom stedet; fra denne tar vei av til Hemnesberget (Fv. 808) ytterst på Hemneshalvøya i Ranfjorden. Finneidfjord har noe industri og varehandel.