Storakersvatnet, innsjø i Rana kommune, Nordland, sørøst for Mo i Rana; opprinnelig 15,9 km2, etter regulering 42,4 km2, med avløp til Dalselva som munner ut i Ranfjorden ca. 15 km sørvest for Mo. Norges fjerde største kraftmagasin målt etter energiinnhold; 1,5 TWh. Oppdemt med reguleringshøyde 523–480 moh. og ført i tunnel til Rana kraftverk ved Mo.