Hemmeldalen naturreservat, opprettet ved Kgl. res. 24. nov. 2006, verneområde i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner i Hedmark. Området vest for den midtre del av Østerdalen utgjør i alt 250 km2 og omfatter et villmarkspreget myr-. skog- og fjellområde, der et sammenfall av naturkvaliteter gjør området enestående. Villreinstammen i den søndre del av Rondanen har kalvingsområder her, og myr og skogområder er viktige sommerbeiter. Høyeste punkt er Storbekkfjellet (1123 moh). Løypa til Birkebeinerløpet går gjennom området i sør.