Ringsaker

Ringsaker er en kommune i Hedmark fylke som omfatter bygdene som ligger vest og nord for Hamar. Ringsaker grenser til Oppland fylke i nordvest (Lillehammer og Øyer), i vest (Gjøvik) og i sørvest (Østre Toten). Lengst i nord grenser Ringsaker mot Stor-Elvdal og Åmot. Kommunen ble dannet i 1964 ved sammenslåing av tidligere Furnes, Nes og Ringsaker kommuner, og har sine nåværende grenser fra 1992 da en mindre del av kommunen lengst sørøst ble overført til Hamar kommune i forbindelse med sammenslåingen av Hamar og Vang. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Mæhlum

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 19 artikler:

F

  1. Furnes