Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Østre Toten, kommune i Oppland fylke, på vestsiden av Mjøsa sør for Gjøvik. Kommunen ble dannet i 1964 ved sammenslåing av tidligere Østre Toten og Kolbu kommuner. Mindre grensejustering mot Vestre Toten i 2000.

Omfatter i nord et veldyrket, bakket kambrosilurlandskap mellom Mjøsa og grunnfjellslandskapet vestenfor (Vestre Toten). Mot sør er jordbrukslandskapet avgrenset av Oslofeltets dyperuptiver (Totenåsen) med topper opp til 851 moh. (Torsæterkampen). I dette området går grensen mot Hurdal i Akershus.

Med unntak av 1990-årene har folketallet i kommunen økt i tiden etter 1945; i tiårsperioden 2007-2016 med 3,6 % mot 3,2 % i fylket som helhet. Det aller meste av bosetningen finnes noenlunde jevnt fordelt i den veldyrkede delen i nord. Her ligger flere tettsteder: Kapp (2022 innb. 2016), Skreia (1032 innb.), administrasjonssenteret Lena (1202 innb.), Kolbu (669 innb.) på grensen mot Vestre Toten, Lensbygda (492 innb.) og Nordlia (587 innb.) ved grensa til Gjøvik i nord.

Østre Toten er blant de viktigste jordbrukskommunene i landet. Det er etter norske forhold store gårder, med allsidig sammensetning av produkter. Hovedvekten ligger på korn (61 % av jordbruksarealet 1999), poteter (størst potetareal i fylket) og grønnsaker samt husdyrhold (storfe, svin, sau og høns). Jordbruket er også grunnlaget for næringsmiddelindustrien (34 % av industriens sysselsetting 2004) med bl.a. kornsilo, potet- og grønnsakspakkerier, potetmelfabrikk og produksjon av potetsnacks. I skogen avvirkes årlig ca. 78 400 m3 tømmer (2004), hovedsakelig gran. Mesteparten av dette går til lokale sagbruk og høvlerier. Av annen industri kan nevnes verkstedindustri og tekstil- og bekledningsindustri (hhv. 34 % og 9 %). Av de yrkesaktive har 46 % sitt arbeid utenfor kommunen (2001), 21 % i Gjøvik, 12 % i Vestre Toten og 4 % i Oslo.

Den nordlige delen er gjennomskåret av et tett veinett. Langs Mjøsa går Fv. 33 fra Minnesund til Gjøvik. Ved Lillo tar Fv. 246 av vestover til Rv. 4.

Lena har videregående skole med flere studieretninger (bl.a. landbruk), videre folkehøyskole. Kommunen har ett sykehjem og fire bo- og servicesentre for eldre.

Østre Toten hører til Innlandet politidistrikt, Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Gjøvikregionen sammen med Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land og Vestre Toten.

Østre Toten kommune tilsvarer de fem sokna Balke, Hoff, Kapp, Kolbu og Nordlien i Toten prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Østre Toten til Toten fogderi i Kristians amt.

For statistiske formål er Østre Toten kommune (per 2016) inndelt i fem delområder med til sammen 53 grunnkretser:

  • Kapp: Steinsjå, Fjell, Breili, Foss, Nøkleberg, Bjørnsgård, Grøtberg, Fauchaldplassen, Brygga, Rustad, Evenrud, Kihle, Enge
  • Lena: Bjørseth, Fagerlund, Alfstad, Gihle, Kraby, Valle, Seierstad, Kise
  • Skreia: Gåserud, Hveem, Hanestad, Bilitt, Hveemsåsen, Balke, Fossen, Prøven, Alm, Kløvstad, Borgen, Viksborg, Wang, Reinsby, Fjellhaug, Steinsjøen
  • Lensbygda: Vilberg, Raddum, Buskum, Stange 2, Høvern
  • Kolbu: Borglund, Haugerud, Huuse, Smeby, Grønli, Hoel, Kvikstad, Lund, Flaterud, Bergseng, Skaugerud

Skreiabanen fraktet passasjerer Eina–Skreia 1902–63, og flere av tettstedene i kommunen har vokst opp som stasjonsbyer. Hoff kirke ved Lena og Balke kirke på Skreia er begge fra 1150–1200. Håjen bru ved Lena er en av landets eldste steinhvelvbruer. På Kapp er det et senter for maleren Peder Balke (1804–87). Den nedlagte Kapp Melkefabrikk er tatt i bruk til kulturformål. Gjennom kommunen går Pilegrimsleden.

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har en sølv potetplante mot en grønn bakgrunn; gjenspeiler jordbruk.

Navnet kommer kanskje av norrønt þottr, ‘noe man liker’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.