Tingnes, tettsted i Ringsaker kommune, Hedmark, ytterst på Neshalvøya. Tingnes var administrasjonssentrum i tidligere Nes kommune. Nes kirke, steinkirke fra middelalderen, ligger i tettbebyggelsen. Fra Tingnes fører bru over til Helgøya.