Brøttum, bygd og tettbebyggelse i Ringsaker kommune, Hedmark, 13 km sørøst for Lillehammer. Brøttum kirke er en korskirke i tømmer fra 1790.