Nordvestpassasjen, vannveien fra Europa til Asia nord for det nordamerikanske kontinentet; ble først søkt etter av John Cabot (1497) i Newfoundlandsområdet. I de følgende hundre år ble området besøkt og utforsket av flere ekspedisjoner, bl.a. under Martin Frobisher og William Baffin. Disse ferdene bidrog til å legge grunnlaget for handel med russerne og for torskefisket ved Newfoundland. Hudson's Bay Company sendte i første halvdel av 1700-tallet flere ekspedisjoner for å finne Nordvestpassasjen, men uten hell. Håpet om handelsmessige fordeler ved Nordvestpassasjen svant etter hvert, og utforskningen fikk mer vitenskapelig interesse. Eksistensen av Nordvestpassasjen ble bevist under briten Robert McClures ekspedisjon 1850–54, men det skulle gå ytterligere 50 år før Roald Amundsen som den første, førte polarskuta Gjøa gjennom passasjen fra Baffin Bay vestover gjennom Lancaster Sound 1903–06. Tankskipet Manhattan forserte, som det første handelsskip i verden, Nordvestpassasjen sommeren 1969.